2021-11-22 kl. 14.36

Hancap publicerar årsredovisning för 2020

Hancap AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för 2020 och styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 finns för nedladdning högst upp i högerspalten, enligt länk här samt under finansiella rapporter.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman.