Finansiell kalender

12
april
Extra bolagsstämma kl 15.00 i Stockholm. Se PM för mer info.

26
april
Koncernens årsredovisning publiceras

29
maj
Bolagsstämma kl 15.00 i Halmstad

05
september
Halvårsrapport 2019

Om Hancap

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Windows. Hancap Facade består av de helägda dotterbolagen Skandinaviska Glassystem, Santex System, Uterumsmästarna och Santex Glas. Hancap Windows består av de helägda dotterbolagen Westcoast Windows, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. I Hancap ingår även Seml (Plustak) och Mistral Energi.

Läs mer >>