Finansiell kalender

Om Hancap

Hancap är ett svenskt holdingbolag som fokuserar på ägande av bolag inom glassegmentet. Portföljen består förnärvarande av Wasafönster, Westcoast Windows AB samt Westcoast Windows Ltd. I Hancap ingår även Mistral Energi.

Läs mer >>