Styrelse

Roger Blomquist, f. 1958, Styrelseledamot Hancap samt CEO

Tidigare erfarenheter: Mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom industri och tjänstesektorn. VD och styrelseledamot i Seawing PBB AB. Roger äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och till bolagets större ägare.

Anna-Carina Helander Andersson, f. 1994, Styrelseledamot Hancap

Anna-Carina är styrelseledamot sedan september 2018 och har en kandidatexamen i företagsekonomi från International University of Monaco. Anna-Carina är grundare och VD i Seezona AB samt ledamot i Stylewhile OY, Kroksviken AB, Etelvin AB och Ornäs Holding AB. Anna-Carina äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till bolagets större ägare.