Styrelse

Rickard Backlund, f. 1950

Styrelseordförande Hancap

Styrelseordförande sedan 2012 och utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rickard har sedan tidigare en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där några av Rickards engagemang är styrelseordförande i Cityhold Property AB, Amasten Fastigheter AB och NP 3 Fastigheter AB (publ). Rickard äger 80 000 preferensaktier av serie A privat eller genom bolag samt är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Frank Teneberg, f. 1957

Styrelseledamot Hancap

Frank är utbildad Civilingenjör inom Väg och Vatten från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har varit styrelseledamot i Hancap sedan 2014 har tidigare erfarenhet som VD och grundare av TurnPoint Asset Management AB, VD och grundare av Scandinavian Brokers AB, Head of Issuer Sales OMX Stockholmsbörsen och VD på Folkebolagen AB. Frank äger 4 600 preferensaktier av serie A privat eller genom bolag samt är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

 

 Torgny Wikström, f. 1947

Styrelsesuppleant Hancap, träder in som ledamot p.g.a. vakans

Styrelsesuppleant sedan 2016. Torgny är utbildad Byggnadsingenjör och har en lång erfarenhet inom byggbranschen. Torgny har tidigare haft olika uppdrag inom ARA-bolagen, Älvsbyhus, Gullfiber, Beijer Byggmaterial och Lindbäcks Bygg. Torgny äger inga aktier i bolaget men representerar ägaren Akilakonsulting AB som äger 1 479 715 preferensaktier av serie A. Torgny är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.