Styrelse

Finn Johnsson, f. 1946, Styrelseordförande Hancap

Finn är styrelseordförande sedan september 2018 och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Finn har lång erfarenhet som styrelseordförande i land andra Bravida AB, AB Volvo och KappAhl AB samt Managing Director för bland annat Mölnlycke Health Care AB. Idag är Finn styrelseordförande ibland annat Thomas Concrete Group Aktiebolag, Cassandra Oil AB och Birger Jarl Securities AB samt ledamot i bland andra Energifonden Sverige AB och National Electric Vehicle Sweden AB. Finn äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Mark Baljeu, f. 1976, Styrelseledamot Hancap samt t.f. CEO

Mark är styrelseledamot sedan september 2018 och är utbildad ekonom från Högskolan Dalarna. Han är även t.f. CEO i Hancap AB. Mark kommer närmast från en roll som koncernchef/VD i Grönklittsgruppen och har före det varit chef för O-Ringen och drivit reklambyrå. Mark är idag ledamot och VD i Kan Fönster Sverige AB, MB Management AB och Aktiebolaget Kandre samt ledamot i SCR Svensk Camping Ekonomisk förening och Spintso International AB. Mark äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och till bolagets större ägare.

Anna-Carina Helander, f. 1994, Styrelseledamot Hancap

Anna-Carina är styrelseledamot sedan september 2018 och har en kandidatexamen i företagsekonomi från International University of Monaco. Anna-Carina är grundare och VD i Seezona AB samt ledamot i Stylewhile OY, Kroksviken AB, Etelvin AB och Ornäs Holding AB. Anna-Carina äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till bolagets större ägare.