Om Hancap

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Windows. Hancap Facade består av de helägda dotterbolagen Skandinaviska Glassystem, Santex System, Uterumsmästarna och Santex Glas. Hancap Windows består av de helägda dotterbolagen Westcoast Windows, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. I Hancap ingår även Seml (Plustak) och Mistral Energi.

Hancap har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Skandinaviska Glassystem har sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter.

Genom att kombinera de olika varumärkena under gemensam förvaltning är det Hancaps målsättning att bli både den privata och kommersiella kundens förstaval vid köp av byggrelaterade nischprodukter. Den nuvarande Hancap-koncernen utgör en utmärkt bas för organisk tillväxt och kompletterande förvärv, baserat på erfarenhet och resurserna att samordna existerande säljkanaler med en utvidgad produktportfölj och på så vis uppnå stora synergier form av försäljningssamverkan och marknadslansering.

Hancap kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla de nuvarande koncernbolagen men utvärderar kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter som kan bredda såväl som stärka Bolagets befintliga verksamhet. När förvärv sker skall det innefatta bolag med tydliga mervärden för Koncernen.