Om Hancap

Hancap är ett svenskt holdingbolag som fokuserar på ägande av bolag inom glassegmentet. Portföljen består förnärvarande av Wasafönster AB, Westcoast Windows AB samt Westcoast Windows Ltd.

Hancap har med Sverige som bas genom Westcoast Windows sedan 25 år tillverkat fönster för de nordiska marknaderna samt Storbritannien.

Genom att kombinera olika varumärken under gemensam förvaltning är det Hancaps målsättning att bli både den privata och kommersiella kundens förstaval vid köp av byggrelaterade nischprodukter. Hancap-koncernen utgör en bas för organisk tillväxt och kompletterande förvärv, baserat på erfarenhet och resurserna att samordna existerande säljkanaler med en utvidgad produktportfölj och på så vis uppnå synergier form av försäljningssamverkan och marknadslansering.

Hancap kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla de nuvarande koncernbolagen men utvärderar kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter som kan bredda såväl som stärka Bolagets befintliga verksamhet. När förvärv sker skall det innefatta bolag med tydliga mervärden för Koncernen.