Ledning

Mark Baljeu, f. 1976

tf. CEO

Mark tillträdde sin roll 2018 och är utbildad ekonom från Högskolan Dalarna. Mark kommer närmast från en roll som koncernchef/VD i Grönklittsgruppen och har före det varit chef för O-Ringen och drivit reklambyrå. Mark är idag ledamot och VD i Kan Fönster Sverige AB, MB Management AB och Aktiebolaget Kandre samt ledamot i SCR Svensk Camping Ekonomisk förening och Spintso International AB.

Mark äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och till bolagets större ägare.

 

Peter Hermansson, f. 1959

CFO

Peter tillträdde sin roll i december 2018 och är civilekonom från Handelshögskolan, Göteborg. Peter har innehaft ett flertal tjänster inom ekonomi- och finanssektorn i främst noterad miljö. Peter är ledamot i Peter Hermansson Consulting AB och Kandre International AB.

Peter äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget och är oberoende till bolaget och dess ägare.

 

Jonathan Engström, f. 1968

MD, Skandinaviska Glassystem AB, Santex Glas AB, Santex System AB, Seml AB, samt Uterumsmästarna i Sverige AB

Jonathan har varit verksam i Hancapkoncernen sedan 2017 och är idag verkställande direktör i fem dotterbolag. Jonathan kommer från tidigare uppdrag som MD i GFAB Glasteam AB, i GFAB Gemaxglas AB samt i SaintGobain Emmaboda Glas AB. Jonathan har dessutom suttit i styrelsen för Saint-Gobain Habitat Sweden AB och som ordförande i Svensk Planglasförening och MTK/Glascentrum.

Jonathan äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget samt är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

 

Torbjörn Nilsson, f. 1969

MD, Westcoast Windows AB

Torbjörn tillträdde sin roll som MD i Westcoast Windows 2015 och har varit verksam i bolaget sedan 2010 och Hancapkoncernen sedan 2012 då bolaget förvärvades. Torbjörn har tidigare erfarenhet som produktionschef hos både Johnson Controls och Lear Corporation.

Torbjörn äger inga stam- eller preferensaktier i bolaget samt är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

 

Peter Isaksson, f. 1963

MD, Dalkarlarna I Ornäs AB, Mistral Energi AB samt Mistral Gruppen AB

Peter har jobbat inom flera positioner i Hancapkoncernen sedan han anställdes 2014. Han har tidigare varit divisionschef inom Inwido Sverige och Norge, chef för Husfabriker och Projektmarknad i Elitfönster AB samt säljchef inom Ljungbergs skivmaterial.

Peter äger 1324 st. Pref A-aktier men inga stamaktier i bolaget samt är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.