Dotterbolag

skandinaviska_glassystemSkandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem erbjuder fasadlösningar i glas och andra material till små och stora byggnadsprojekt. Bolaget utvecklar och designar produkter och koncept med stort fokus på prefabricering för att förbättra kvalité, minimera arbetstiden på byggnadsplatsen samt för att vara så kostnadseffektivt som möjligt. Skandinaviska Glassystem har ett eget R&D och designcenter som utvecklar alla koncept och system.

santexSantex

Santex tillverkar och levererar specialanpassade system för uterum med kvalitetsramar i trä. Produktionen sker i egna tillverkningslokaler i Halmstad. Produktutbudet sträcker sig från hela uterum till skjutdörrar för fasader. Tillverkningen sker i en löpande tillverkningslinje vilket medför en effektiv produktion.

logoWestcoast Windows

Tillverkare av högkvalitativa måttanpassade fönster och skjutdörrar. Produktionen sker i en effektiv och flexibel automatiserad process. Lagernivåerna hålls låga genom ett modulärt produktkoncept och en orderdriven produktion. Produktkonceptet är baserat på ett så kallat sealed system – en unik design som uppnår maximal densitet och dimensionell stabilitet genom att integrera aluminiumprofilen med en träprofil.

Mistral Energi

mistral_logo_digital_L

Mistral Energi är specialiserade på större energieffektiviserande lösningar såsom frånlufts- och värmepumpslösningar. Kunderna erbjuds en anpassad helhetslösning som skapar lönsamhet och långsiktig effektivisering.