Finansiell kalender

2019

22
mars
Bokslutskommuniké 2018

26
april
Koncernens årsredovisning publiceras

29
maj
Bolagsstämma kl 15.00 i Halmstad

05
september
Halvårsrapport 2019