Finansiell kalender

2018

23
mars
Bokslutskommuniké 2017

24
april
Årsredovisning 2017

08
juni
Årsstämma 2018

21
augusti
Halvårsrapport 2018