Finansiell kalender

2019

12
april
Extra bolagsstämma kl 15.00 i Stockholm. Se PM för mer info.

26
april
Koncernens årsredovisning publiceras

29
maj
Bolagsstämma kl 15.00 i Halmstad

05
september
Halvårsrapport 2019