Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Kontakt Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
Box 556 91, 102 15 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
E-post: info@mangold.se

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.