2019-04-01 kl. 18.52

Godkännande av skriftligt omröstningsförfarande och ändring av obligationsvillkoren för obligationerna

Hancap AB (publ) (“Bolaget“) meddelar idag att det skriftliga omröstningsförfarandet som initierades den 13 mars 2019 i relation till Bolagets utestående säkerställda obligationslån om upp till SEK 460 000 000 med ISIN NO0010769276, NO0010769284 och NO0010769292 (“Obligationerna“), bland annat vad gäller vissa ändringar av Obligationsvillkoren för Obligationerna och konvertering av viss del av obligationsskulden till preferensaktier (Serie D) (“Förslaget“) har avslutats framgångsrikt.

Ett tillräckligt antal av obligationsinnehavare deltog i det skriftliga omröstningsförfarandet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget.

Bolaget kommer att meddela när villkoren för Förslaget är uppfyllda och ändringarna enligt Förslaget är genomförda.