2019-03-19 kl. 09.40Regulatory

Avnotering av obligation och preferensaktie A från Nasdaq First North

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm AB kommer Hancap AB (publ)s obligationlån (ISIN: NO0010769276, NO0010769284 och NO0010769292) (“Obligationerna”) och preferensaktie A (HANC PREF A ISIN: SE0006881413) (“Preferensaktierna A”) att avnoteras från Nasdaq First North. Avnotering av Preferensaktierna A och Obligationerna sker den 19 mars 2019.