2021-10-11 kl. 12.53

Innehavare av Hancap AB:s Supersenior bond kallar på sina säkerheter

Hancap AB:s Superseniora obligation SEK ISIN: SE0012481307 (principal och ränta), tidigare NOK ISIN NO0010849193 nu NOK ISIN NO0010904659 (principal) och NO0010904675 (ränta), tidigare EUR ISIN NO0010849201 nu EUR ISIN NO0010904683 (principal) and NO0010904667 (ränta), (”obligationerna”)  utgivna 26 april 2019 har via Intertrust, obligationens agent, pga förfallen återbetalning och obetalda räntor kallat på sina säkerheter i form av aktier i dotterbolagen Wasafönster AB, Westcoast Windows AB samt Westcoast Window Systems Ltd.

Efter genomfört omröstningsförfarande sk Written Procedure (se länk nedan), avslutad 20 september 2021, samt därefter genomförd pantrealisation tillhör from den 7 oktober 2021 Wasafönster AB, Westcoast Windows AB samt Westcoast Window Systems Ltd inte längre Hancap AB (publ) och ingår därmed ej längre i Hancap koncernen.

Via agenten har bolagen Wasafönster AB, Westcoast Windows AB samt Westcoast Window Systems Ltd avyttrats och reglering av obligationen sker i enlighet med villkoren i Written Procedure avslutad 20 september 2021, se länk nedan.

Meddelande kring slutlig inlösen från agenten finns i bifogad länk, se nedan.

Status för Hancap AB (publ)

Bolaget har under 2021 likviderat sitt norska dotterbolag Hancap AS och efter ovan nämnda händelse kvarstår endast Hancap AB utan tillgångar eller verksamhet. Bolaget har omfattande skattemässiga underskottsavdrag kvar.

Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 med förfallodatum april 2023 kvarstår, där det förbereds en kommande omröstning.

Hancap AB (publ)

Styrelsen

 

Länk till Written Procedure – Notice of written procedure for bonds issued by Hancap AB (publ)

Länk till resultat i Written Procedure – Notice of outcome in the written procedure – Hancap AB (publ)

Länk till meddelande kring slutlig inlösen – Hancap – Notice to Bondholders October 8 2021