2021-02-12 kl. 16.12

Hancap publicerar årsredovisning för 2019

Hancap AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för 2019 och styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 finns för nedladdning högst upp i högerspalten, enligt länk här samt under finansiella rapporter.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman.