2020-12-22 kl. 15.16

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hancap AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hancap AB (“Hancap” eller “Bolaget”) hölls den 22 december 2020, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

 Extra bolagsstämman beslutade att:

Hancap AB (publ)

Styrelsen