2020-11-30 kl. 20.58

Kommuniké från extra bolagstämma i Hancap

Extra bolagsstämma i Hancap AB (“Hancap” eller “Bolaget”) hölls den 19 november 2020, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av ny styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att: