2020-11-18 kl. 15.26

Presentation nya styrelseledamöter i Hancap AB(Publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr 556789-7144, (”Bolaget”) har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 10.30 i Seezonas lokaler Banérgatan 3, Stockholm., Stockholm.

I enlighet med kallelsen kompletteras förslaget till beslut under punkt 6 på dagordning med förslag på ledamöter.

Förslag till beslut

Punkten 6: Val av ny styrelse

Huvudägaren, Per Helander, föreslår:

Till ordförande föreslås stämman att välja Tommy Hafvsdalen.