2020-04-07 kl. 08.56

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 ankommer tisdag 14 april

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 har skickats till obligationsinnehavarna och ankommer omkring tisdag 14 april.
Den extra tidsutdräkten är hänförlig till adminstrativ hantering och helgdagar i samband med påskhögtiden.

Stockholm 2020-04-07

Ledning, styrelse och huvudägare

Hancap AB