2020-03-27 kl. 15.35

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 är försenad

Ränteutbetalningen med förfallodatum 28 feb 2020 till innehavarna i Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 är försenad. Pga av rådande corona situation i samhället har bolagets arbete med kompletterande finansiering försenats i tid. Som många andra verksamheter i samhället påverkas även Hancaps dotterbolag i olika utsträckning vilket belastar likviditeten i koncernen. Sammantaget har det påverkat bolagets möjligheter att erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kan idag inte med exakt säkerhet ange när så kan ske men med stor sannolikhet regleras räntan under kommande vecka. Meddelande om betalningsdag återkommer vi till.

Stockholm 2020-03-27

Ledning, styrelse och huvudägare

Hancap AB

gm

Mark Baljeu, VD
mark.baljeu@hancap.se