2019-12-12 kl. 08.54

Godkännande av skriftligt omröstningsförfarande

Hancap AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att det skriftliga omröstningsförfarandet som initierades den 21 november 2019 i relation till Bolagets upp till SEK 200 000 000 (eller motsvarande i NOK eller USD) superseniora säkerställda obligationer med förfallodatum 2020 och SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och EUR ISIN NO0010849201 samt Bolagets seniora säkerställda obligationer om USD 233 000, SEK 117 330 000 och NOK 35 330 000 med SEK ISIN NO 0010769276, NOK ISIN NO 0010769284 och USD ISIN NO 0010769292 (”Obligationerna”), vad gäller godkännande till att Bolagets indirekta dotterbolag Skandinaviska Glassystem Aktiebolag AB, 556484-2382 (”SGS”) försätts i företagsrekonstruktion och att SGS under vissa förutsättningar får avyttras från koncernen, har avslutats framgångsrikt.

Ett tillräckligt antal av obligationsinnehavare deltog i det skriftliga omröstningsförfarandet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget.

Hancap AB