2019-12-10 kl. 09.40

Hancap AB (publ) informerar kring Hancap International AB

PRESSMEDDELANDE

10 dec 2019

Hancap AB (publ) meddelar härmed på förekommen anledning att Bolaget Hancap International AB inte ingår i Hancap-koncernen och inte är moderbolag till Hancap AB.

Artiklar som förekommit i media sammanblandar verksamheten i Hancap International med verksamheterna i Hancap AB koncernen.

Hancap AB