2019-09-10 kl. 08.14

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 ankommer på onsdag 11 september

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 har betalats från bolaget för distribution till obligationsinnehavarna, till vilka räntelikviden ankommer på onsdag 11 september 2019.

Hancap AB