2019-08-27 kl. 15.21

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 kommer att försenas

Ränteutbetalningen med förfallodatum 28 aug 2019 till innehavarna i Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 kommer att försenas. Bolagets ledning och ägare arbetar med ny finansiering men det har på grund av semesterperiod dragit ut på tiden vilket ger att Bolaget inte kan erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kan idag inte med säkerhet ange när ny finansiering är på plats. Ränteutbetalningen kommer att effektueras snarast möjligt.

Ytterligare en bidragande orsak är att Bolagets rörelsedrivande enheter under sommaren har haft semesterstängt med svaga kassaflöden som följd. Succesivt kommer verksamheterna nu igång igen.

 

Stockholm 2019-08-27

Ledning, styrelse och huvudägare

Hancap AB