2019-08-01 kl. 13.56Regulatorisk

Hancap AB meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån är försenad

Ränteutbetalningen för obligationerna med följande ISIN-nummer: SE0012481307, NO0010849193 och NO0010849201 som skulle ha skett den 30 juli 2019 till innehavarna är försenad och kommer obligationsinnehavarna tillhanda senast i början av vecka 32, dvs 5-6 augusti. Orsaken till förseningen är administrativa utmaningar vid första ränteutbetalningstillfället och tekniska begränsningar med bankdagar.

För ytterligare information
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se