2019-07-04 kl. 10.15Regulatorisk

Niklas Hägerklint tillträder som VD i Santex

Hancap AB (publ) utnämner ny VD i Santex System AB.

Niklas Hägerklint har de senaste månaderna fungerat som affärsområdeschef för Santex System och styrelsen har idag utsett Niklas till ny VD i Santex System AB.

Niklas kommer närmast från en tjänst som VD och Business Area Director Nordic region hos Tata Steel under åren 2016-2019 och innan det VD för Pilkington Floatglas i Norden under åren 2013-2016.

Förändringen skapar möjligheter för Jonathan Engström att fullt ut fokusera på sin tjänst som VD i koncernens största enhet Skandinaviska Glassystem.

Styrelsen i Santex System AB utökas med Jonathan Engström och Peter Hermansson.

Vi hälsar Niklas välkommen till koncernen och önskar honom lycka till!

För ytterligare information
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se
Niklas Hägerklint, tel +46 793345252, niklas.hagerklint@santex.se