2019-07-01 kl. 10.00Regulatorisk

Hancaps dotterbolag Dalkarlarna och Mistral Gruppen fortsätter med stark orderingång och har den senaste tiden tecknat order över 80 Mkr avseende fönsterbyten

Hancap AB (publ) meddelar att dotterbolagen Dalkarlarna och MistralGruppen har ingått ett flertal tunga kontrakt inom Rot och energieffektiviseringsmarknaden med ett antal bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare.

Bolagens väl utvecklade koncept för trygga och effektiva fönsterbyten fortsätter att vinna mark bland bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bolagens modell för trygga utföranden där boende och beställare kan känna hög kvalitet och personligt engagemang ger återkommande nya kontrakt och nu i ett allt större geografiskt område.

Dalkarlarna och MistralGruppen har över en tid haft en ökande och stark orderingång kompletterad med fortsatt stor offerstock. Senaste veckorna har order med BRF Bandhagen och Norrlundsskogen i Falun tecknats med ett sammanlagt ordervärde av ca 41 Mkr. Detta är bara några av de avtal som nu är säkrade för produktion under kommande halvår och under 2020. Det stora behovet med eftersatta renoveringar i flerbostadsområdena med fönsterbyten som en viktig och snabbt märkbar åtgärd syns tydligt bland förfrågningsunderlagen.

För ytterligare information
Peter Isaksson, VD Dalkarlarna & Mistralgruppen, tel. +46 703333332, peter.isaksson@hancap.se
Mark Baljeu, CEO Hancap tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se