2019-06-05 kl. 15.18Regulatorisk

Hancap publicerar årsredovisning för 2018

Hancap AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för 2018 och styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 finns för nedladdning högst upp i högerspalten, enligt länk här samt under finansiella rapporter.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman.