2019-02-28 kl. 11.40Regulatorisk

Hancaps dotterbolag Dalkarlarna, Mistral Gruppen och Mistral Energi erhåller flera ordrar om ca SEK 90 mkr avseende fönsterbyten och värmepumpsinstallationer

Hancap AB (publ) (”Hancap”) meddelar att dotterbolagen Dalkarlarna, MistralGruppen och Mistral Energi har ingått ett flertal stora kontrakt inom Rot och Energieffektiviseringsmarknaden med ett antal BRF föreningar och Större Fastighetsägare såsom Hembla, Wåhlin Fastigheter och Heimstaden.

Fönsterbyten och värmepumpinstallationer följer väl bolagets konceptutvecklade affärsmodell för en trygg och kvalitetssäkrad renovering. Konceptet är en energiförbättrande åtgärd som bidrar med goda besparingar och en ökad komfort för samtliga boenden. En fastighets ökade värde efter åtgärd bidrar stort till intresset för Hancaps dotterbolag.

Dalkarlarna och Mistralgruppen har en stark orderingång där två tredjedelar av årets planerade volym är i orderböckerna samtidigt som förhandlingar för nya projekt pågår för fullt. Senaste veckan har avtal med HSB Tornberget i Hallunda tecknats på 15,5 Mkr av Mistralgruppen och Dalkarlarna har erhållit order på Fregattvägen, Lidingö om 10 Mkr. Detta är bara några av de avtal som nu är säkrade för produktion under kommande halvår.

Det stora behovet med eftersatta renoveringar i flerbostadsområdena med fönsterbyten som en viktig och snabbt märkbar åtgärd syns tydligt bland förfrågningsunderlagen.

Intresset för värmepumpsinstallationer ökar stadigt och dras till viss del av våra samarbetspartners Wåhlin Fastigheter och Hembla med beställda installationer om ca 25 Mkr under 2019.