2019-02-08 kl. 15.15Regulatorisk

Hancap AB (publ) lämnar information med anledning av handelsstopp och bolagets finansiella situation och likviditet

Handelsstopp

Nasdaq First North beslutade den 6 februari att stoppa handeln i Hancaps noterade preferensaktier (HANC PREF A) och Hancaps listade obligationer (ISIN: NO0010769276, NO0010769284 och NO0010769292) (”Obligationerna”) till följd av att Nasdaq anser att bolaget har brustit i sin informationsgivning till marknaden kring bolagets finansiella situation i enlighet med klausul 4.8(a) och 4.8(b) av Nasdaq First North Nordic – Rulebook 1 January 2019.

Bolagets finansiella situation och likviditet och planerad finansiering

Såsom informeras om i pressmeddelandet från bolaget 2019-01-08 ”Rörelsekapital i Hancap AB” så har bolaget under en tid arbetat med att säkerställa den kortsiktiga och långfristiga finansieringen.

Bolagets finansiella situation har under en längre tid varit och är fortsatt ansträngd, vilket lett till en utmanande likviditetssituation.

Hancap har i samband med styrelsemöte 4 februari 2019 mandaterat Jool Markets som finansiell rådgivare i samband med bolagets arbete med att på kort och lång sikt säkerställa verksamhetens rörelsefinansiering för den löpande verksamheten. Bolaget kommer att arbeta tillsammans med sin finansiella rådgivare för att så snabbt som möjligt färdigställa detta arbete.