2019-01-17 kl. 10.20Regulatorisk

Hancap AB (publ) meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån ankommer måndag 21 januari

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 har betalats från bolaget för distribution till obligationsinnehavarna, till vilka räntelikviden ankommer på måndag 21 januari 2019.