2019-01-11 kl. 14.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) har utsett Peter Hermansson som ordinarie CFO

Peter Hermansson har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden.

Peter Hermansson som sedan 4 december 2018 varit tf CFO för Hancap har nu utsetts till ordinarie CFO för Hancap-koncernen. För att helt kunna fokusera på det dagliga operativa arbetet och inte parallellt ha fokus på styrelsefrågor avgår Peter Hermansson ur Hancaps styrelse där han har suttit sedan den 27 september 2018.

Peter Hermansson har en bred erfarenhet som CFO, ekonomichef och controller inom olika verksamheter och har under 30 års tid innehaft ett flertal tjänster inom ekonomi- och finanssektorn i främst noterad miljö. Peter kommer närmast från en tjänst som Head of Corporate Structure hos Hoist Finance AB

”Jag välkomnar Peter till Hancapkoncernen och är mycket nöjd med att kunna stärka vår koncernledning med den breda erfarenhet och kompetens han representerar”, säger Mark Baljeu, VD Hancap.