2019-01-10 kl. 11.02Regulatorisk

Hancap AB (publ) meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån senareläggs till den 17:e januari

Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 dessvärre kommer att senareläggas från den 11 januari till den 17:e januari 2019.