2018-12-04 kl. 20.00Regulatorisk

Ledningsbyte i Hancap AB

Hancap AB (publ) pressmeddelande rörande ledningsbyte

För att på rätt sätt vidareutveckla Hancap-bolagens verksamheter inför framtiden och utnyttja den potential som finns har styrelsen i Hancap utvärderat situationen tillsammans med nuvarande ledning och bedömer att en annan typ av kompetens och ledarskap är nödvändig i Hancaps ledning, vilket resulterat i att VD och CFO sagt upp sig.

Peter Kollert kommer därför att ersättas som VD, men kommer att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod. Mark Baljeu som sitter i Hancap ABs styrelse utnämns till tillförordnad Vd.

CFO Hans Aulin som tillträdde i oktober 2018 kommer samtidigt att ersättas av Peter Hermansson som tillförordnad CFO. Hans Aulin står till bolagets förfogande under en övergångsperiod. Peter är styrelsemedlem i Hancap AB.