2018-11-27 kl. 09.25Regulatorisk

Hancap AB arbetar med att säkerställa en förbättrad kapitalstruktur

Hancap har inlett ett arbete med att stärka bolagets långsiktiga likviditet och kapitalstruktur. Den buffertfinansiering om 50 mkr som planerats beräknas kunna säkerställas i närtid, vilket förväntas säkra bolagets finansiering den närmaste tremånadersperioden. Bolaget har fortsatt huvudägarens förtroende och stöd i de olika lösningar som planeras.