2018-10-25 kl. 16.30Regulatorisk

Hancap AB tillsätter Hans Aulin som ny CFO

Hans Aulin har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden.

Hans tillträder omgående och ersätter Rickard Dahl, som kommer att arbeta parallellt med Hans under de tre första veckorna i november för att säkra en god överlämning. Hans inträde som CFO sker på konsultbasis där ambitionen är att anställa Hans permanent under våren 2019.

Under de tio senaste åren har Hans arbetat med s k interimsuppdrag, oftast som CFO, där bolagen har varit under stort förändringstryck. Uppdragen har skett i ett antal olika branscher, alltifrån medarbetarintensiva konsult- och omsorgsföretag till industri- och projektföretag.

Hans kommer senast från en roll som CFO på ett av Sveriges ledande omsorgsföretag, Frösunda, där han bl a var starkt bidragande till att företaget fick nya ägare i mars 2018. Dessförinnan var Hans rådgivare åt vindkraftföretaget Rabbalshede Kraft där han bl a ansvarade för att företaget fick en helt ny långsiktig finansiering på plats.

”Jag välkomnar Hans till Hancapkoncernen och är mycket nöjd med att kunna stärka vår koncernledning med den breda erfarenhet och kompetens Hans representerar”, säger Peter Kollert, VD Hancap.