2018-09-13 kl. 08.45Regulatorisk

Hancap informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 27 september 2018

Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till extra bolagsstämman den 27 september 2018 i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) kunde förslag till val av ytterligare högst två styrelseledamöter komma att presenteras senast per dagen för stämman. Verkställande direktör i Bolaget, Peter Kollert, har blivit informerad av Hancaps huvudägare Per Helander om att han föreslår att Finn Johnsson väljs som ny styrelseordförande i Bolaget. Som en följd av att Finn Johnsson föreslås till styrelseordförande kommer det i kallelsen till extra bolagsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval bli enligt följande.

Huvudägarens, Per Helander, förslag:

Finn Johnsson, är idag styrelseordförande i bland annat Thomas Concrete Group AB och var tidigare bland annat VD för Euroc mellan 1990 och 1995. Han var därefter VD för Mölnlycke Health Care mellan 1998 och 2005 samt var styrelseledamot mellan åren 1998 och 2010 i styrelsen för AB Volvo och från 2004 som ordförande.

Det är en stor ära att Finn Johnsson med sin gedigna industriella erfarenhet har valt att som styrelseordförande delta i den ambitiösa vidareutvecklingen av Hancap-koncernen”, säger Peter Kollert, VD för Hancap.