2018-09-10 kl. 08.50Regulatorisk

Hancaps CFO avgår och Hancap genomför organisationsutveckling i dotterbolag för stärkt marknadsgenomslag

Hancap AB (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar att Rickard Dahl kommer att lämna sin tjänst som CFO den 22 november 2018 för nya utmaningar utanför Hancap. Hancap genomför även samordning av verksamheter i dotterbolag för fasadverksamheten i Skandinaviska Glassystem AB och uterums-/glaspartiverksamheten i Santex System AB.

CFO avgår

Bolagets CFO, Rickard Dahl, avgår som CFO och lämnar Bolaget den 22 november 2018. Rekryteringsprocessen har påbörjats för att anställa en ny CFO.

”Jag vill tacka Rickard för hans insatser för Hancap och samtidigt önska honom lycka till i framtida utmaningar”, säger Peter Kollert, VD Hancap.

Organisationsutveckling i dotterbolag

Fasadverksamheten i Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem AB och uterums-/glas-partiverksamheten i Santex System AB förenas under gemensam ledning och organisation. Till ny VD för Skandinaviska Glassystem AB utses Jonathan Engström, tillika fortsatt VD Santex System AB.

Verksamheterna samordnas genom två affärsområden, Fasad respektive Villa, med gemensamma organisationer för projektering, produktion och administration. Integrationen kommer att ske över tid med den omedelbara målsättningen att stärka varumärkena Skandinaviska Glassystem och Santex genom att gemensamt nå det nya marknadssegmentet arkitektritade villor. Samordningen ger även förutsättningar för stärkt produktutveckling med nya lösningar och konstruktioner. Den juridiska strukturen ändras inte i dagsläget.

Hancap koncernens ledningsgrupp utökas med dotterbolagens VD:ar och består därmed utöver CEO, COO, CFO, även av Jonathan Engström, Peter Isaksson samt Torbjörn Nilsson. Koncernens nuvarande divisionsindelning Fasad respektive Konsument kommer på sikt att justeras.