2018-09-03 kl. 09.20Regulatorisk

Styrelsen i Hancap avgår och huvudägare ansöker om att Bolagsverket sammankallar extra bolagsstämma

Samtliga styrelseledamöter inklusive suppleanten i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har begärt eget utträde hos Bolagsverket. Med anledning därav avser huvudägaren i Bolaget, Per Helander, att ansöka om att Bolagsverket sammankallar extra bolagstämma för val av ny styrelse.

Styrelseledamöterna Rickard Backlund, Hans Selling och Frank Teneberg samt suppleanten Torgny Wikström har på grund av olika syn på Bolagets styrning med huvudägaren meddelat Bolagets VD, Peter Kollert och huvudägaren att de lämnat in begäran om eget utträde hos Bolagsverket. På grund av detta har Bolaget inte längre någon beslutför styrelse varför huvudägaren avser att ansöka om att Bolagsverket sammankallar en extra bolagsstämma för val av ny styrelse.

Huvudägaren avser föreslå att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, vilka är Mark Baljeu, Peter Hermansson och Anna-Carina Helander. Kallelse kommer att offentliggöras separat så snart som möjligt efter att Bolagsverket handläggning påbörjats.