2018-08-30 kl. 15.20Regulatorisk

Komplettering PM 2018-08-29

Med anledning av pressmeddelandet ”Likviditetstillskott och ny koncernstruktur” som offentliggjordes den 29 augusti 2018 offentliggör Hancap AB följande komplettering.

Beträffande bolagets likviditet är det styrelsens och VDs bedömning att likviditeten ska vara säkrad fram till och med december månad efter det redan genomförda tillskottet om 40 mkr från huvudägaren. Den ytterligare kassaflödesstärkande åtgärden som omnämns i gårdagens pressmeddelande avser en finansiering om 50 mkr som garanterats av huvudägaren och som kommer att säkerställa likviditeten de kommande 12 månaderna.

Beträffande avstämningsdag för utdelning har beslutats att ändra datumet från den 30 augusti till den 5 september med utbetalning den 10 september.