2018-06-01 kl. 10.00Regulatorisk

Hancap tillsätter Peter Kollert som ny VD och Koncernchef samt Rickard Dahl som ny CFO för bolaget

Styrelsen i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har utsett Peter Kollert till ny Koncernchef (CEO) för Hancap med tillträde den 1 juni 2018. Han kommer med gedigen industri- och internationell erfarenhet, vilket stärker koncernen inför planerad utveckling och expansion. Rickard Dahl har utsetts till ny CFO för Bolaget och tillträder även den 1 juni 2018.

Uppdragets huvudkomponenter består dels i att säkerställa projektlönsamheten inom dotterbolaget Skandinaviska Glassystem och dels i att genomföra expansionsplanen av fasadverksamheten genom förestående förvärv. Därtill skall konsumentdivisionen vidareutvecklas enligt plan.

 

Peter Kollerts tidigare uppdrag inkluderar 11 år som koncernchef för Beijer Tech industrihandelskoncern, CFO G&L Beijer AB (numera Beijer Ref), och tidigare uppdrag inom Syngenta och Novartis koncernerna med placeringar i Frankrike, Schweiz och Nederländerna. Peter kommer senast från ett uppdrag som arbetande styrelseordförande i FMT Aircraft Gate Support Systems, ett projektorienterat bolag med produktion av passagerarbryggor för flygplan och kryssningsfartyg. Utbildningsbakgrunden består i internationell ekonomi vid Lunds universitet samt studier vid Göthe Universitetet i Frankfurt och Strategisk Marknadsföring vid Insead, Fontainebleau.

 

”Styrelsen är mycket nöjd med att kunna stärka Hancaps koncernledning med den profil och erfarenhet Peter Kollert representerar. Den breda industriella bakgrunden, erfarenheter av förvärv och organisationsutveckling i både svensk och internationell miljö tillsammans med koncernledarskapserfarenheterna motsvarar det vi sökt för nästa steg i utvecklingen av Hancap. Genom Rickard Dahl som tillträdande CFO stärks ledningsgruppen ytterligare”, säger Rickard Backlund, styrelsens ordförande. ”Jag vill samtidigt tacka Johan Berglund för sin insats som koncernchef och det arbete han utfört för Hancap”.

 

Rickard Dahl har en bred erfarenhet som CFO, ekonomichef och controller inom olika verksamheter och har även haft operativt verksamhetsansvar i rollen som t.f. VD. Rickard har arbetat 15 år inom G&L Beijer koncernen, varav 5 år som CFO för Beijer Tech och har härutöver bl.a. arbetat som business controller inom det projektbaserade entreprenadföretaget One Nordic. Rickard kommer senast från ett uppdrag som interim group controller på Rosti Group som omsätter ca 320 MEUR och har 8 tillverkande bolag i världen. Både Rickard och Peter tillträder med omedelbar verkan, men kommer parallellt att avsluta sina nuvarande uppdrag, Rickard till den 31 augusti och Peter till den 25 juni.

 

”Jag ser fram emot den utmaning uppdraget innebär i att skapa lönsamhet och stärkt kassaflöde inom fasadverksamheten samt att expandera koncernen och tillvarata de goda synergimöjligheter som finns med det tänkta förvärvet. Hancap koncernen har en mycket intressant mix av byggrelaterade nischprodukter som effektiviserar och moderniserar byggprocesserna, vilket är mycket spännande.” säger Peter Kollert.