2018-05-31 kl. 09.30

Hancap upprepar förtydligande gällande styrelsens förslag till utdelning inför årsstämman 2018

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) upprepar härmed det förtydligande Bolaget gjorde den 25 april 2018 gällande styrelsens förslag till utdelning som presenterades i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman utan föreslår att beslut om utdelning senareläggs till en extra bolagsstämma som avses kallas till inför första utdelningsdag för bolagets preferensaktier av serie A i september 2018. Inför denna extra bolagsstämma avser styrelsen föreslå utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A i enlighet med villkoren i bolagsordningen.

 

För att ytterligare förtydliga så påverkar senareläggandet av beslutet inte den utdelning som är beslutad och planerad i juni 2018 då denna utdelning varit beslutad sedan årsstämman 2017.