2018-05-09 kl. 14.23

Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem tecknar avsiktsförklaring om cirka SEK 70m i Köpenhamn

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har tecknat en avsiktsförklaring med Aarsleff A/S om cirka SEK 70m för totalentreprenad av klimatskal till nya Statens Naturhistoriske Museum i Köpenhamn.

I anslutning till botaniska trädgården i Köpenhamn kommer det nya Naturhistoriska Museet snart att etableras. Dels i universitetets anrika tegelbyggnader, dels dolt genom en expansion under marken men också med en organiskt formad kupol kallad Oceansalen.

Byggnaden kommer rymma museets huvudutställningar och blir ett nytt landmärke i omgivningen där den reser sig högt över omgivande byggnader och fungerar som det nya museets blickfång och kännetecken. Konstruktionen om ca 2 200 m2 fasad och tak blir en självbärande nod-konstruktion som sen kläs med triangulära frostade glas i ett fiskfjällsmönster där glasen hela tiden överlappar varandra.

Förprojektering kommer ske löpande och montage påbörjas under 2020.