2018-05-09 kl. 13.52Regulatorisk

Hancap skjuter fram datum för bolagets årsstämma till den 29 juni 2018

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att datumet för Bolagets årsstämma skjuts fram till den 29 juni 2018.

Hancap har tidigare kommunicerat datum för årsstämman 2018 men styrelsen har beslutat att ändra detta datum till den 29 juni 2018. Kallelse kommer att skickas ut vid ett senare skede i enlighet med Bolagets bolagsordning.