2018-05-09 kl. 15.46

Hancap meddelar rättelse gällande omvandling av preferensaktier

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att antalet preferensaktier av serie B som omvandlas till preferensaktier av serie A enligt pressmeddelande den 27 april 2018 ska vara 3 585 000 stycken.

I pressmeddelandet den 27 april angavs felaktigt att antalet preferensaktier av serie B som omvandlas till preferensaktier av serie A var 2 585 000, därmed rättas information genom detta pressmeddelande.