2018-04-25 kl. 13.03

Hancap förtydligar styrelsens förslag till vinstdisposition och utdelning

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) förtydligar härmed styrelsens förslag till vinstdisposition. Utdelningen på bolagets preferensaktier av serie A i juni 2018 är beslutad sedan årsstämman 2017 och påverkas inte av styrelsens förslag inför årsstämman 2018. Utdelning från och med september 2018 avses föreslås inför en extra bolagsstämma före september 2018.

Hancap offentliggjorde igår den 24 april 2018 årsredovisningen för 2017 inklusive styrelsens förslag till vinstdisposition. I årsredovisningen nämns att styrelsen inte föreslår att årsstämman beslutar om någon utdelning utan att styrelsen istället avser kalla till en extra bolagsstämma inför första utdelningsdag för Bolagets preferensaktier av serie A i september 2018.

För att förtydliga så påverkar senareläggandet av beslutet inte den utdelning som är beslutad och planerad i juni 2018 då denna utdelning varit beslutad sedan årsstämman 2017.

Även om styrelsen inte har föreslagit någon utdelning inför årsstämman 2018 avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma före utdelningsdagen i september 2018 där man avser att föreslå utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A i enlighet med bolagsordningen.