2018-04-24 kl. 18.10Regulatorisk

Hancap publicerar årsredovisning för 2017

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för 2017 och styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.hancap.se.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman utan föreslår att beslut om utdelning senareläggs till en extra bolagsstämma som avses kallas till inför första utdelningsdag för bolagets preferensaktier av serie A i september.