2018-04-11 kl. 08.45Regulatorisk

Hancap meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån kommer att vara försenad med två bankdagar

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 kommer att vara försenad med två bankdagar.

Ränteutbetalningen som skulle ha skett idag den 11 april 2018 till innehavarna i Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 kommer att försenas med två bankdagar och istället utbetalas den 13 april 2018. Orsaken till förseningen är administrativa utmaningar och på grund av tekniska begränsningar kan utbetalning först ske om två bankdagar.