2017-10-26 kl. 18.30Regulatorisk

Förändring i Hancaps styrelse

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Lisa Flodin har valt att på egen begäran avgå som styrelseledamot i Bolaget på grund av omfattande engagemang utanför Hancap.

Som följd av att Lisa Flodin avgår som styrelseledamot träder suppleanten Torgny Wikström in i hennes ställe till dess att en ny ordinarie styrelseledamot har valts.