2017-07-13 kl. 08.30Regulatorisk

Förtydligande gällande beslutade utdelningsdagar

Hancap AB (publ) (“Bolaget”) förtydligar härmed aktuella datum avseende utdelning för Bolagets preferensaktier av serie A.

Förtydligande

Med anledning av att Bolaget har fått frågor angående årsstämmans beslut om datum för utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A förtydligar härmed Bolaget vilka datum som beslutades. Årsstämman beslutade att utdelning ska ges för preferensaktier av serie A i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen. De aktuella utdelningsdatumen som beslutades är följande.

För ytterligare information gällande de beslut som fattades på årsstämman hänvisas till kallelsen till årsstämman samt kommunikén från årsstämman som finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.hancap.se).