2017-06-01 kl. 13.15Regulatorisk

Hancap offentliggör planerat förvärv och obligations- samt preferensaktieemission

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) planerar att förvärva det tjeckiska fasadbolaget Sipral AS för cirka 230 MSEK och i samband med det genomföra en obligationsemission om 180 MSEK samt en riktad emission av preferensaktier av serie B om cirka 80 MSEK till säljaren av Sipral.

Sammanfattning

Om Sipral

Sipral producerar och levererar specialanpassade fasadlösningar till större byggnadsprojekt inom Europa och har lokalkontor i Storbritannien, Frankrike och Danmark. Sipral har en lång historia och har under bolagets verksamhetsår genomfört ett flertal prestigeprojekt samt haft en kontinuerlig tillväxt.

Transaktionen och finansiering

Förvärvet gäller samtliga aktier i Sipral AS och köpeskillingen uppgår till totalt cirka 230 MSEK, vilken kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom nyemitterade preferensaktier av serie B i Hancap om cirka 80 MSEK. Preferensaktierna av serie B planeras emitteras till en kurs om 50 SEK per aktie vilket skulle innebära att antalet preferensaktier av serie B ökar med cirka 1,6 miljoner aktier. Preferensaktien av serie B är inte listad på någon marknadsplats.

I samband med möten med investerare kommer Hancap att presentera vissa övergripande finansiella nivåer för omsättning och EBITDA för 2017 baserat på nuvarande verksamhet tillsammans med Sipral. Inkluderat både Hancap och Sipral beräknas en omsättning om cirka 1 300 MSEK proforma kunna uppnås för 2017 med en målsättning om EBITDA-marginal om cirka 8–10%.