2017-04-28 kl. 18.00Regulatorisk

Hancap publicerar årsredovisning för 2016

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för 2016.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.hancap.se.