2017-04-21 kl. 10.00Regulatorisk

Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om NOK 62m från Naturhistoriska Museet i Oslo

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om NOK 62m för ett klimatskal till ett utställningsväxthus från Naturhistoriska Museet i Oslo.

Universitetet i Oslo har haft botaniska samlingar ända sedan 1814 och önskemålet om nya större utställningsväxthus har diskuterarats så långt som 80 år tillbaka. Nu är planerna äntligen konkretiserade, fyra växthus med höga ambitioner gällande utseende och energieffektivitet börjar byggas under 2019. Skandinaviska Glassystem har ingått ett kontrakt med norska Statsbygg med ett värde om cirka NOK 62m för leverans av kompletta klimatskal till växthusen.